Training

Blockchain en crypto zijn nieuwe technologieën die onderdeel uitmaken van de 4e Industriële Revolutie. Samen met andere technologische ontwikkelingen, zoals kunstmatige intelligentie, internet of things, 3d-printen, autonome vervoermiddelen en nanotechnologie, om er maar enkele te noemen, gaan de fysieke, biologische en digitale wereld in een enorm tempo samensmelten. En dit heeft enorme ontwrichtende gevolgen voor de samenleving. Als gevolg hiervan zullen er volgens het The Future of Jobs Report 2018 van het World Economic Forum, in 2022 75 miljoen huidige banen verdwenen zijn. Terwijl er 133 miljoen nieuwe banen bijgekomen zijn. Deze verwachting betekent dus een enorme impact in heel korte tijd. En wat is dan de rol van blockchaintechnologie? Blockchain is de economische motor van alle nieuwe technologieën, het maakt transacties mogelijk tussen mensen, tussen mens en machine en tussen machines onderling. Het is complex, maar enorm belangrijk de basis principes te snappen. Het opent mogelijkheden naar verdienmodellen waar we nooit bij hebben stilgestaan. Wie hier geen kennis van heeft mist de boot in de toekomst.

Blockchain en Digital Marketing

In samenwerking met Peak Online verzorg ik elke twee weken op dinsdagmiddag de workshop Blockchain en Digital Marketing. Deze is bedoeld voor marketeers die nog geen blockchainkennis hebben, maar wel voor willen lopen op nieuwe ontwikkelingen. Blockchain heeft de potentie om de marketingwereld op zijn kop te zetten en nieuwe verdienmodellen te creëren. Ik bespreek de basisprincipes van blockchain en neem je mee met een aantal sprekende voorbeelden die nu al bestaan.

Schrijf je hier in.

Blockchain voor elke industrie

Wij verzorgen een basistraining blockchain voor elke industrie. In een 2 uur durende sessie leggen we eerst de basisprincipes van blockchain uit en geven in het tweede deel voorbeelden van bestaande toepassingen. In overleg kan er een kortere of langere workshop gegeven worden.

••• MEER WETEN? •••

Neem dan contact op met Herman Nekkers via:
06 15 26 59 72 of herman.nekkers@fedaia-blockchain.nl